ŠEBESTIAN,  spol.s r.o.                  
ZBEHY 561                                       
951 42  ZBEHY

Mobil: 0903 603626

E-mail: sebestian@sebestian.sk

web stránka : www.sebestian.sk

I?O : 34113801
I? DPH : SK2020407114
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka ?. 934/N

                                                       

OTVORENÉ : 

Dovolenka 17.9 – 21.9.2018

pondelok- piatok  od 8.00 – 16.00 hod.

Odporú?am telefonicky sa  ohlási?, ?akujem.

Po predchádzajúcom telefonickom ?i mailovom dohovore  je možné vybavi? požiadavku aj  v inom ?ase.

0903 603626

Vlasta Mravíková

 

kompr-jabezdat

Kde nás nájdete: