ŠEBESTIAN,  spol.s r.o.                  
ZBEHY 561                                       
951 42  ZBEHY

Mobil: 0903 603626

E-mail: sebestian@sebestian.sk

web stránka : www.sebestian.sk

IČO : 34113801
IČ DPH : SK2020407114
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č. 934/N

                                                       

OTVORENÉ : 

Dovolenka : od 8.januára – 12.januára 2018

december  2017 – február 2018

pondelok- piatok  od 8.00 – 14.00 hod

Dovolenka: od 8. januára – 12.januára 2018

Po predchádzajúcom telefonickom či mailovom dohovore  je možné vybaviť požiadavku aj  v inom čase.

0903 603626

Vlasta Mravíková

 

kompr-jabezdat

Kde nás nájdete: