Prekladateľské ,tlmočnícke a administratívne služby

 

Administrativne, kancelárske , prekladateľské a tlmočnícke služby.

Bežná obchodná komunikácia, spracovanie obchodných ponúk, objednávok,reklamácií, písomná a ústna komunikácia s obchodným partnerom…. atď –   v nemeckom jazyku –  s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

 

(nemecký jazyk, anglický jazyk)

Aj operatívna pomoc v konkrétnych situáciách – napr. vybavenie telefonátov, korešpodencia , tlmočenie….